Literatura Online
w tym serwisie w polskim Internecie

Teoria - Proces historycznoliteracki

Mianem tym określa się ciąg przeobrażeń, jakim podlega literatura w czasie historycznym, zarówno jako odrębna dziedzina aktywności kulturalnej, jak i jako element życia społecznego. Przebiega równocześnie na wielu płaszczyznach, z których zasadnicze to:
ilościowy przyrost dzieł pisarskich
przemiany w sposobach odbierania dzieł już istniejących (reinterpretacje, przewartościowania)
kształtowanie się i przemiany tradycji literackiej, np. gatunki literackie, systemy wersyfikacyjne, itp.
krystalizowanie się i ewolucja okresów literackich, a w ich ramach - prądów literackich, okresów literackich, itp.

www.gacek.prv.pl