Literatura Online
w tym serwisie w polskim Internecie

Teoria - Konwencja literacka

Konwencja literacka to jeden ze składników tradycji: zespół norm określających właściwości (tematyczne, kompozycyjne, stylistyczne) utworów danego typu, zaświadczony odpowiednio bogata praktyka pisarską i odpowiadający gustom jakiejś grupy czy warstwy publiczności literackiej.

www.gacek.prv.pl