Literatura Online
w tym serwisie w polskim Internecie

Teoria - Styl utworu

Styl utworu polega na określonym wyborze i szczególnej organizacji elementów językowych.
Styl bywa w mniejszym czy większym stopniu zindywidualizowany, właściwy tylko jednemu tekstowi. W jakiejś mierze determinują go zawsze czynniki ponadindywidualne:
- styl pisarza,
- styl gatunku literackiego,
- styl prądu,
- styl epoki.

www.gacek.prv.pl