Literatura Online
w tym serwisie w polskim Internecie
 

Nadzieja

BIAS Z PRIENY - VI/V w. P.N.E (mędrzec grecki);
Najmilsza ludziom nadzieja.

DEMOKRYT - 460-361 P.N.E. (filozof grecki);
Nadzieje ludzi mądrych są pewniejsze niż bogactwa nieuków.

EPIKTET - 50-130 P.N.E. (filozof rzymski);
Nie należy ani okrętu przytwierdzać do jednej kotwicy, ani życia opierać na jednej nadziei.

PLATON - 429-347 P.N.E. (filozof grecki);
Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją.

PLINIUSZ - 61-113 N.E. (pisarz rzymski);
Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z braku jej zniszczenia.

TEOKRYT - 315-250 P.N.E. (poeta grecki);
Jak długo istnieje życie, tak długo istnieć będzie nadzieja.
Tylko martwi nie mają nadziei.

www.gacek.prv.pl