Literatura Online
w tym serwisie w polskim Internecie
 

Jak żyć?

AJSCHYLOS - 525-456 P.N.E. (poeta grecki);
Ważniejsze jest nie zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa.
Ranę zadałeś, ranę otrzymasz.
Siła konieczości jest niezwyciężona.

AMEN-EM-OPET - X w. P.N.E. (mędrzec egipski);
Chroń język swój przed złymi słowami.
Lepsza jest bieda zesłana od Boga niż bogactwa ze skarbca.
Nie pożądaj majątku dostojnika, skoro masz dosyć chleba.
Nie kradnij z szalonym i nie przyjaźnij się z łotrem.
Nie bolą plecy tego, kto je zgina.

ANI - XII w. P.N.E. (mędrzec egipski);
Nie przeciwstawiaj się swoim pragnieniom.
Nie odsuwaj od ust mięsa wtedy, kiedy jest ono twoim pokarmem.
Szukaj ciszy, a będziesz miał wszystko co ona daje.

ARYSTOTELES - 384-322 P.N.E (uczony grecki);
Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych.
Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym.
Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa.
Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły.
Mieć wiele przyjaciół to nie mieć żadnego.
Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą.
Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.
Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to co się uczyniło innym.

BIAS Z PRIENY - VI/V w. P.N.E (mędrzec grecki);
Najmilsza ludziom nadzieja.
Człowiek odczuwa przyjemność kiedy zdobywa zysk.
Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia.
Trudno w sposób godny i szlachetny znieść w życiu odmianę na gorsze.
Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu.

CELSUS - I w. P.N.E (uczony rzymski);
Nie jest ważne, co wywołuje chorobę, ale co ją usuwa.
Najlepszym lekarstwem jest spokój.

JULIUSZ CEZAR - 100-44 P.N.E (wódz rzymski, pisarz);
Każdy jest kowalem własnego losu.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
Jak wielkim oparciem dla człowieka jest słabość ducha.

CHILON - VI w. P.N.E. (jeden z siedmiu mędrców);
Niech język nie wyprzedza myśli
Lepiej mieć szkodę niż szpetny zysk; szkoda zaboli raz, zysk będzie bolał zawsze.
Jeśli pomyślisz o nieszczęściach innych ludzi, mniej się będziesz oburzał na własne.

CYCERON - 106-43 P.N.E. (rzymski mówca, filozof i mąż stanu);
Filozofia jest sztuką życia.
Filozofia jest uprawą ducha.
Przyprawą potrawy jest głód.
Działajmy w sposób nieuczony.
Rozważnie wypada czynić, co czynisz.
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
Nie ma nic bardziej nieznośnego jak głupiec, któremu się powodzi.
Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać.
Krótki okres życia jest dostatecznie długi na to, aby żyć dobrze i uczciwie.
Musimy być niewolnikami praw, abyśmy byli wolni.
Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.
Fortuna jest ślepa i ślepymi czyni swoich wybranych.
Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, a zapominać o swoich.
Przyzwyczajenie do trudu sprawia, że łatwiej znosimy cierpienia.
Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać.
Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć.
Milczenie bywa wymowniejsze od mowy.
Człowiek dzielny robi wszystko właściwie.
Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy.
Największą pociechą jest brak winy.
Nikt nie może być nieszczęśliwym, jeżeli utracił uczucie.
Mądry nigdy się nie gniewa.
Chwalebna jest w życiu równowaga i zawsze to samo oblicze.
Trzymaj się sensu rzeczy, a słowa się znajdą.
Niektórzy są ludźmi nie z istoty lecz z imienia.
Życiem kieruje szczęście, nie mądrość. Praca uodparnia na ból.

CZUANG CY - 369-286 P.N.E. (filozof i poeta chiński);
Wszyscy znają korzyść pożytecznego, ale nikt nie zna pożytku nieużytecznego.
Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem.
Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie.
Nie ma broni okrutniejszej nad ludzką ambicję.

DEMOKRYT - 460-361 P.N.E. (filozof grecki);
Wielu ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie.
Nie pragnij wiedzieć wszystkiego, ażebyś we wszystkim nie był nieukiem.
Ciężko jest być zależnym od człowieka gorszego.
Zwierzę zna umiar swoich potrzeb, ale człowiek nie.
Nie staraj się zrozumieć wszystkiego, bo wszystko stanie się niezrozumiałe.
Podziwiać należy czyny, a nie słowa.
Żyjemy nie tak, jak chcemy, lecz tak jak potrafimy.
Naucz się wstydzić o wiele bardziej samego siebie niż innych.
Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten który cieszy się z tego co posiada.

DEMOSTENES - 384-322 P.N.E. (grecki mówca i polityk);
Kto o własne sprawy nie dba, ten też i cudzych załatwiać nie będzie.
Jaka myśl, taki czyn.
Myśli powinny być lepsze od pragnień.
Nikt nie może uciec od swego przeznaczenia.
Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten który cieszy się z tego co posiada.

EMPEDOKLES - 483-423 P.N.E. (grecki filozof, lekarz i poeta);
Jeśli będziecie żądać tylko posłuszeństwa, to zgromadzicie wokół siebie samych durniów.

EPIKTET - 50-130 P.N.E. (filozof rzymski);
Niepokoją nas nie rzeczy, lecz nasze mniemania o rzeczach.
Raz zobaczyć jakąś rzecz znaczy więcej, niż sto razy o niej usłyszeć.
Lekarstwem na przyzwyczajenie jest inne przyzwyczajenie.
Powinniśmy mieć zasady gotowe do zastosowania w każdej okoliczności.
W czasie uczty nie opowiadaj jak należy jeść, ale jedz jak należy.
Łzy są pociechą nieszczęśliwych.

EPIKUR - 341-270 P.N.E. (filozof grecki);
Naprzód spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz.
Źle żyją, którzy ustawicznie żyć zaczynają.
Żyj w ukryciu.
Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie.

EURYPIDES - 480-406 P.N.E. (tragediopisarz grecki);
Nasze życie jest ciągłą walką.
Chętnie drugich napominamy, ale sami upomnień nie słuchamy.
Być szczęśliwym - tego trzeba się uczyć.
Nie ma śmiertelnika, którego nie dotknąłby ból.
Największą wadą ludzką jest gadulstwo.
Milcz albo mów coś lepszego od milczenia.
Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój.
Nie możesz być silniejszym od przeznaczenia.

EZOP - VI w. P.N.E. (legendarny bajkopisarz grecki);
Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci.
Nieszczęśliwi z cierpień drugich odnoszą pociechę.
Największy jest ból, gdy rany zadają najbliżsi.
Nieszczęścia temperują ludzi.
Zawsze istnieje człowiek bardziej cierpiący od ciebie.
Często cierpienia dają ludziom pouczenie.
Lepiej biednie u siebie, niż bogato u obcych.
Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo stawiają wyżej od prawdy.
Siostrą rozkoszy jest smutek.
Zgoda buduje, nienawiść rujnuje.
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.
Kto pragnie więcej, traci to co ma.

HERAKLIT Z EFEZU - 554-464 P.N.E. (filozof grecki);
Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.
Lud powinien bronić swoich praw, tak jak murów swego miasta.
Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem.
Wszystko płynie i niepodobna wejść dwukrotnie do tej samej rzeki.

HEZJOD - 790-730 P.N.E. (poeta grecki);
Nie praca jest hańbą, ale próżnowanie.
Na błędach człowiek uczy się rozumu.
Co masz dziś zrobić, nie odkładaj na jutro.
Bezmyślny dzień to stracony dzień.
Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry.

HOMER - VII w. P.N.E. (epik grecki);
Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.
Jakie słowo wypowiesz takie usłyszysz.
Ludzie w nieszczęściu szybciej się starzeją.
Gospodarność wychowuje szlachetne dzieci.
Odważny mężczyzna w czynie osiąga pełnię.
Nawet statecznych ludzi poglądy mogą się zmienić.
Nie słowami, lecz bronią zwyciężyć mamy.
Nadmiar snu męczy. Zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem.
Nie ma nic słabszego na Ziemi niż człowiek.
Nie należy być zawistnym wobec innych.
To okropne rzucać słowa na wiatr.

HORACY - 65-8 P.N.E. (poeta rzymski);
Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
Korzystaj z każdego dnia nie oglądaj się na przeszłość.
Połowy dokonał, kto zaczął.
Jadąc za morze zmieniamy klimat, nie siebie.
Pomnij zachować umysł niezachwiany pośród złych przygód.
Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości.
Pamiętaj o zachowaniu równowagi w odpowiednich chwilach.
Najbardziej genialnemu brak niekiedy natchnienia.
Spodziewaj się lepszego jutra.
Miło jest być dowcipnym we właściwym czasie.
Jeśli chcesz, bym płakał, to przede wszystkim trzeba, byś cierpiał.
W nieszczęściu okaż się dzielnym i odważnym.
Kto żyje w strachu, nie będzie dla mnie nigdy wolny.
Nie noś drew do lasu.
Czytaj i pytaj uczonych, w jaki sposób mógłbyś spokojnie spędzić życie.
Stój twardo przy swoim i bądź wytrwały.

ISOKRATES - 436-338 P.N.E. (grecki mówca i teoretyk wymowy);
Nie czyń tego, co tobie nie miłe.
Lepiej być biednym i uczciwym niż bogatym i nieuczciwym.
Sławy nie kupisz pieniędzmi.
W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych ludzi.

DECIMUS JUNIUS JUVENALIS - 55-130 N.E. (satyryk rzymski);
Zdrowy duch w zdrowym ciele.
Jest szaleństwem i głupotą żyć jak żebrak, aby umrzeć bogatym człowiekiem.

MAREK AURELIUSZ - 121-180 N.E. (cesarz rzymski, filozof);
Nie należy się gniewać na bieg wypadków, bo to ich nic nie obchodzi.
Zawsze obieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna.
Życie mężczyzny jest ufarbowane na kolor jego wyobraźni.
Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się życiem niż ciało.
Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.
Bliski jest czas, kiedy zapomnisz o wszystkim; bliski jest czas gdy wszyscy zapomną o tobie.

MENANDER - 342-291 P.N.E. (komediopisarz grecki);
Żyjemy nie tak jak byśmy chcieli, lecz tak jak możemy.
Być człowiekiem - to dostateczny powód, żeby być nieszczęśliwym.
Życia wyłącznie dla siebie nie można nazywać życiem.
Człowiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego.
Unikaj przyjemności, które potem przynoszą zmartwienia.
Sztylet rani ciało, słowa - umysł.
Nie chwal się nigdy, gdy jesteś szczęśliwy.

OWIDIUSZ - 43 P.N.E. - 17 N.E. (poeta rzymski);
Dla człowieka nie ma nic pewnego.
Godzi się uczyć i od wroga.
Owoc zakazany smakuje najlepiej.
Co źle znosisz, będziesz dobrze znosił: przywyknij tylko.
Łagodny pokój przystoi ludziom, gniewne szczekanie zwierzętom.
Nie należy chlubić się grzechem.
Łżami skruszysz nawet diament.
Pamiętaj, abyś nie zaszkodził, chcąc pomóc!
Przeciwdziała początkom choroby, później lekarstwa są bezskuteczne.
Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół; gdy los cię opuści, będziesz sam.

PETRONIUSZ - ?-66 N.E. (satyryk rzymski);
Od tego co masz, zależy za kogo mieć cię będą.

PITAGORAS - 569-470 P.N.E. (matematyk i filozof grecki);
We wszystkim musi być umiar.
Kto mówi, sieje; kto słucha, zbiera.
Trudno jest iść przez życie wieloma drogami jednocześnie.
Należy dążyć do sprawiedliwości słowem i czynem.
Kto zatraca się w cierpieniu nie może być człowiekiem wolnym.
Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką w niewielu.

PLATON - 429-347 P.N.E. (filozof grecki);
Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre.
Ten, kto ma spokojne i pogodne usposobienie, łatwiej przyjmuje starość.
Najważniejszy w każdym działaniu jest początek.
Kieruj językiem jak statkiem, ożegluj go słowem i zakotwicz milczeniem.
Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską.
Tylko uczciwe życie jest szczęśliwe.

SENEKA MŁODSZY - 4 P.N.E.-65 N.E. (retor, poeta i filozof rzymski);
Najlepiej przecierpieć, czego odmienić nie można.
Błądzić jest rzeczą ludzką.
Z braku przeciwnika marnieje odwaga.
Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera.
Każdy jest na tyle szczęśliwy, na ile się za takiego uważa.
Tak z niższym postępuj, jakbyś chciał, żeby wyższy postępował z tobą.
Trzeba żebyś zły dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie.
Nie samo życie jest dobrem, ale życie dobre.
Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem.
Trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, a jeśli wierzysz przysłowiu - dopóki żyjesz.
Nie łatwa jest droga z Ziemi ku gwiazdom.

SOFOKLES - 496-406 P.N.E. (tragediopisarz grecki);
Cel zamierzony i cel osiągnięty - to nie to samo.
Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych.
Człowiekowi przystoi pragnąć na miarę człowieczą.
Kto mówi prawdę, w prawdzie mu obrona.
Tylko szlachetne czyny są trwałe.
Nie czyń nic ponad miarę.

SOKRATES - 469-399 P.N.E. (filozof grecki);
Człowiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żył.
Poznaj samego siebie.
Miej oczy i uszy szeroko otwarte.
Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek.
Łatwiej trzymać na języku rozżarzony węgiel niż słowo sekretne.
Odzywaj się tylko wtedy, gdy wiesz, o co chodzi.

TERENCJUSZ - 190-159 P.N.E. (komediopisarz rzymski);
Jestem człowiekiem i sądzę, że nic, co ludzkie, nie jest mi obce.

WERGILIUSZ - 70-19 P.N.E. (epik rzymski);
Praca wytrwała zwycięża wszystko.
Zwyciężać mogą ci, którzy wierzą, że mogą.
Nie można wierzyć żadnemu człowiekowi.

ZENON Z KITION - 336-264 P.N.E. (filozof grecki);
Gdy się śmiejesz, śmieje się z tobą cały świat. Gdy płaczesz, płaczesz sam.
Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu po to, ażebyśmy słuchali dwa razy więcej, niż mówimy.

www.gacek.prv.pl