Literatura Online
w tym serwisie w polskim Internecie
 

Dobro i zło

AJSCHYLOS - 525-456 P.N.E. (poeta grecki);
Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.

AMEN-EM-OPET - X w. P.N.E. (mędrzec egipski);
Chroń język swój przed złymi słowami.

ARYSTOTELES - 384-322 P.N.E (uczony grecki);
Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny.

AUGUSTYN Z HIPPONY;
Złym się nie podobać - wielka to jest chwała.

CYCERON - 106-43 P.N.E. (rzymski mówca, filozof i mąż stanu);
Między dobrymi wszystko układa się dobrze.
Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosowanie do niej żyć.
Źle zdobyte nie służy.
Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki.
Dobro to tylko to co szlachetne, zło to tylko to co haniebne.
Co nie jest moralnie dobre, nie jest pożyteczne.
Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.
Przez nieróbstwo ludzie uczą się czynić źle.
Wszystkie czyny dobre pragną światła.
Krótki okres życia jest dostatecznie długi na to, aby żyć dobrze i uczciwie.

DEMOKRYT - 460-361 P.N.E. (filozof grecki);
Kto szuka dobra, z trudem je odnajduje, zło natomiast i bez szukania można znaleźć.
Rozumne poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha.

DEMOSTENES - 384-322 P.N.E. (grecki mówca i polityk);
Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo.
Osiągnięcia często przysłaniają złe czyny.

ENNIUSZ - 239-169 P.N.E (poeta rzymski);
Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem.

EPIKUR - 341-270 P.N.E. (filozof grecki);
Źle żyją, którzy ustawicznie żyć zaczynają.

EURYPIDES - 480-406 P.N.E. (tragediopisarz grecki);
Zły początek zły koniec przynosi.
Nie ma nic tak złego jak kobieta zła, i nie ma nic tak dobrego jak kobieta dobra.
Natura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić.
Dobro i zło zawsze ze sobą graniczą.

EZOP - VI w. P.N.E. (legendarny bajkopisarz grecki);
Wtedy będzie wszystkim źle, gdy wszyscy będą się zajmowali wszystkim.

HERAKLIT Z EFEZU - 554-464 P.N.E. (filozof grecki);
Złymi świadkami są oczy i uszy temu, kto ma duszę barbarzyńcy.

HOMER - VII w. P.N.E. (epik grecki);
Kto czyni cnotliwie i przed złem się wzdryga, tego sławę po świecie roznoszą przechodnie.

HORACY - 65-8 P.N.E. (poeta rzymski);
Gardź rozkoszami; zła jest rozkosz okupiona cierpieniem.
Wszelkie zło odpędzaj winem i śpiewem, obrzydłe smutki przyjemną rozmową.

LAO CY - VI w. P.N.E. (filozof chiński);
Przyczyną złych postępków są bogactwa trudno osiągalne.
Dla dobrych być dobrym i dobrym być dla niedobrych - oto najwyższa dobroć.

MENANDER - 342-291 P.N.E. (komediopisarz grecki);
Małżeństwo jest złem, ale jest to zło konieczne.
Kto nie czyni zła, jest z natury bogiem.

OWIDIUSZ - 43 P.N.E. - 17 N.E. (poeta rzymski);
Co źle znosisz, będziesz dobrze znosił: przywyknij tylko.
Za późno na lekarstwo, gdy zło nabiera siły w skutek zwłoki

PLATON - 429-347 P.N.E. (filozof grecki);
Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.
Największe zło to tolerować krzywdę.
Dobry początek to połowa dzieła.
Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra.
Strach jest oczekiwaniem zła.
Nie wnioskuj tak, że to co nie jest piękne, musi zaraz być brzydkie, albo że to, co nie jest dobre, jest złe.

PLAUT - 250-184 P.N.E. (komediopisarz rzymski);
Wtedy dopiero oceniamy nasze dobra, gdy posiadane stracimy.

SAFONA - VII/VI w. P.N.E. (poetka grecka);
Że śmierć jest złem, tego zdania są nawet bogowie, skoro sami nie umierają.
To co jest piękne, jest dobre, to co jest dobre, będzie z pewnością piękne.
Dobrych ludzi nikt nie zapomina.

SALOMON - X w. P.N.E. (król izraelski);
Kto sieje zło, zbiera nieszczęście.

SOFOKLES - 496-406 P.N.E. (tragediopisarz grecki);
Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych.
Każda rzecz jest dobra w swoim czasie.
Tylko szlachetne czyny są trwałe
Zło to lekarz, który stosuje lekarstwo gorsze od samej choroby
Nie ma większego zła od anarchii. Ona państwa niszczy i domy rujnuje.

SOKRATES - 469-399 P.N.E. (filozof grecki);
Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi.

SY-MA CIEN - 145-87 P.N.E. (historyk chiński);
Zło rodzi się z mnogości i pożądań.

TERENCJUSZ - 190-159 P.N.E. (komediopisarz rzymski);
Szczyt prawa jest często szczytem zła.

WERGILIUSZ - 70-19 P.N.E. (epik rzymski);
Zło ukrywane utrzymuje się i rośnie.

www.gacek.prv.pl