ZAZDRO┕ I ZAWI┕
Biblia Stary Testament
Kain, zazdrosny o to, 풽 Bg wejrza 쿪skawie na ofiar Abla, a odrzuci jego ofiar, zabija brata. Konsekwencj tego bdzie wygnanie go do ziemi na wschd od Edenu.
J. Bedier "Dzieje Tristana i Izoldy"
Baronowie, zazdroszcz켧 Tristanowi jego wyj켾kowej pozycji na dworze, opowiedzieli krlowi Markowi o romansie wasala z krlewsk ma냄onk, by skompromitowa rycerza. Na wie뜻 o tym Tristan odjecha z zamku krlewskiego.
J. Kochanowski "Pie띳 XII"
Nawi콄uj켧 do staro퓓tnej maksymy: "Zazdro뜻 jest cieniem chwa퀉", Kochanowski mwi, i ludzie cnotliwi rozbudzaj w innych zawi뜻. Dodaje jednak, i zawi뜻 i zwi콄ane z ni nieprzyjemno턢i zostan cnotliwym wynagrodzone przez Boga.
W. Szekspir "Hamlet"
Klaudiusz, zazdroszcz켧 bratu s쿪wy, w쿪dzy, a tak풽 퓇ny, postanawia wzi길 histori w swoje rce. Zabija Hamleta ojca, 풽ni si z Gertrud i koronuje na krla Danii.
J.W. Goethe "Cierpienia m쿽dego Wertera"
Werter zazdrosny jest nie tylko o Alberta, m轅a Lotty, ale o ka풼 osob, z ktr ona przystaje. Chcia쿫y bowiem, aby ukochana po턻ica쿪 mu ca퀉 swj czas i uwag.
G.G. Byron "Giaur"
Hassan zazdrosny o Leil, chc켧 zem턢i si na niej i jej kochanku, skazuje j na 턬ier.
B. Prus "Lalka"
Stanis쿪w Wokulski jest zazdrosny o wszystkich, ktrzy maj styczno뜻 z Izabel. Zazdro턢i im przede wszystkim pozycji spo쿮cznej (urodzenia) i obycia w towarzystwie. Sam czuje si przy nich jak parweniusz. Najwiksz zazdro뜻 wzbudzaj w nim jednak m轅czy펝i, ktrymi otacza si panna jcka: Ochocki, Starski, baron Dalski czy nawet skrzypek Molinari.
H. Sienkiewicz "Potop"
Ksi굻 Bogus쿪w Radziwi납 zazdro턢i Kmicicowi wzgldw Oleki, dlatego te bdzie si stara zdyskwalifikowa rywala, opowiadaj켧, 풽 dopu턢i si on zdrady. S쿽wa te dotr nie tylko do uszu panny Billewiczwny, ale i do ca쿮j szlachty polskiej.
Pu쿸ownik Kuklinowski, rywal Kmicica w walce o mian najlepszego 퓇쿻ierza w Koronie i na Litwie, zazdro턢i mu jego s쿪wy, tote kiedy pojma go pod Jasn Gr, postanowi na zawsze przes켨zi o wyniku rywalizacji.
W.S. Reymont "Ch쿽pi"
Maciej Boryna, zazdrosny o Jagn, chc켧 zem턢i si na niej i na Antku, podpala stw, w ktrym oboje mieli schadzk. Bdzie to moment prze쿽mowy w jego ma냄estwie z Jagn; odt켨 straci ona swe uprzywilejowane miejsce w domu Borynw.
Hanka zazdro턢i Jagnie jej urody i powodzenia, ale przede wszystkim mi쿽턢i Antka. Ich romans stanie si dla niej punktem zwrotnym w 퓓ciu. Od tej pory przestanie by tylko pokorn 퓇n.
Z. Na쿸owska "Granica"
Justyna Bogutwna zazdro턢i Zenonowi domu, rodziny, a przede wszystkim tego, 풽 u쿽퓓 sobie 퓓cie u boku innej kobiety. Zazdro뜻 ta z czasem przerodzi si w zawi뜻 i pragnienie zemsty, ktra kosztowa bdzie Ziembiewicza karier i 퓓cie (ktrego dnia Justyna wtargnie do biura kochanka i obleje go kwasem).