Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944). Urodzony w Warszawie, poległ w pierwszych dniach powstania warszawskiego, 4 sierpnia na placu Teatralnym. Najwybitniejszy poeta pokolenia wojennego, debiutował już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego, gdzie w 1939 r. zdał maturę. W czasie okupacji ogłosił podziemnie dwa zbiory poezji: "Wiersze wybrane" (1942) i "Arkusz poetycki" (1944), wysoko ocenione przez Kazimierza Wykę  w konspiracyjnym "Miesięczniku Literackim" w Krakowie (maj 1943).  W rękopisach przetrwała szczę¶liwie cała spu¶cizna poetycka Baczyńskiego (ok. 500 wierszy), pierwszy powojenny wybór jego poezji ukazał się pt. "¦piew z pożogi", w 1947 r. Poeta wyraził postawę typow± dla swej generacji (zrozumienie historycznej chwili, patriotyczny nakaz walki z okupantem, katastroficzne poczucie zagrożenia sensu historii i przeżycia religijne). Na uwagę zasługuj± subtelne liryki miłosne do żony Barbary.