Zofia Nałkowska

Zofia Nałkowska - powieściopisarka, autorka dramatów, publicystka. Bardzo czynna w życiu społecznym. Przed wojną działała w związku literatów, w Pen-Clubie, w Towarzystwie Opieki nad Więźniami, w grupie literackiej "Przedmieście". Okupację spędziła w Warszawie, prowadząc sklep tytoniowy i biorąc udział w konspiracyjnym życiu stolicy. Po wojnie uczestniczyła w pracach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Przyjęła mandat poselski do KRN, później dwukrotnie do sejmu. Działała w Komitecie Obrońców Pokoju, należała do redakcji "Kuźnicy". Z obfitej twórczości przedwojennej wyróżniają się "Romans Teresy Hennert" (1924) i "Granica" (1935). Po wojnie wyszły "Medaliony" (1946) i "Węzły życia" (1948). Wydarzeniem stała się publikacja "Dzienników", spisywanych od 1899 r. Ceniła intelekt i błyskotliwą rozmowę, prowadziła salon literacki. Dama literatury polskiej.