Maria Dąbrowska

Maria Dąbrowska (1889-1965) - powieściopisarka i publicystka. Pochodziła z okolic Kalisza, studiowała nauki przyrodnicze i filozofię w Lozannie i Brukseli, gdzie uczestniczyła w ruchu niepodległościowym polskiej młodzieży. W okresie międzywojennym działała w spółdzielczości i w środowisku literackim. Brała udział w licznych akcjach w obronie więźniów politycznych. Podczas wojny znalazła się we Lwowie, później w Warszawie. Po wojnie działała w organizacjach literackich. Jej najważniejsze dzieła należą do okresu przedwojennego: opowiadania "Ludzie stamtąd" (1926), a przede wszystkim cykl powieściowy "Noce i dnie" (1932-1934). Pisała również dramaty, a po jej śmierci ukazały się "Przygody człowieka myślącego" (1970) oraz "Dzienniki" (1988). Jest uważana za klasyka realistycznej prozy.