George Orwell

George Orwell (właśc. Eric Blair) urodził się w 1903 roku w Motihari w Indiach jako syn angielskiego urzędnika. W 1916 roku uzyskał stypendium do znanej szkoły w Eton; po jej ukończeniu wyjechał do Birmy, gdzie w latach 1922-27 pracował w królewskiej policji - swoje doświadczenia z tego okresu zawarł w powieści "Burmese Days" (1934). W latach 1928-29 mieszkał w Paryżu (debiutował w Le Monde), a potem w Londynie, imając się różnych słabo płatnych zajęć - ten okres ubóstwa opisał w "Na dnie w Paryżu i w Londynie" (1933). W następnych latach powstały jego dwie kolejne powieści, "A Clergyman's Daughter" (1935) oraz "Keep the Aspidistra Flying" (1936). Socjalista z przekonania, człowiek, który na własnej skórze poznał, co to nędza, Orwell bronił ofiar niesprawiedliwych stosunków społecznych oraz zdecydowanie opowiadał się przeciwko rosnącemu w siłę faszyzmowi. Wydał "The Road to Wigan Pier" (1937), wstrząsającą relację z podróży po dotkniętej bezrobociem północy Anglii, a na wieść o wybuchu wojny domowej, wyjechał do Hiszpanii i walczył po stronie republikańskiej; swoje przeżycia opisał w "Hołdzie Katalonii" (1938). Po powrocie zaczął pracę nad kolejną powieścią, "Coming Up for Air" (1939), która ukazała się tuż przed początkiem drugiej wojny światowej. Pisarz zgłosił się do wojska, ale został odrzucony ze względu na stan zdrowia; podjął pracę w BBC, gdzie prowadził serwis dalekowschodni, oraz pisywał do prasy artykuły, recenzje i eseje. Jego pierwszy zbiór esejów, "Inside the Whale", ukazał się w 1940 roku; dwa następne - "Shooting an Elephant" (1950) i "England Your England" (1953) - wydano dopiero pośmiertnie. Orwell niezwykle trzeźwo patrzył na rozwój sytuacji międzynarodowej  i znacznie wcześniej niż inni intelektualiści zachodni rozczarował się do komunizmu, czemu dał wyraz w dwóch głośnych satyrach politycznych, napisanych ku przestrodze współczesnych: "Folwark zwierzęcy" (1945)  i "Rok 1984" (1949). Obie weszły na trwałe do klasyki światowej. Pisarz zmarł na gruźlicę w 1950 roku.