Julian Brun-Bronowicz

Julian Brun-Bronowicz (1886-1942) Wybitny działacz rewolucyjnego ruchu robotniczego, członek KC KPP, znakomity teoretyk i publicysta. W pracy "Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek" (ogłoszonej częściowo w "Skamandrze" już w roku 1925) dał pierwszą marksistowską interpretację twórczości Żeromskiego, która  do dziś jest aktualną w swych zasadniczych rysach.