Walter Scott

Walter Scott (1771-1832) uznawany jest za twórcę nowoczesnej powieści historycznej,  w której przedstawiał dialektyczną koncepcję dziejów, propagowaną przez Hegla. W powieściach swych ukazywał walki Szkocji - która była jego ojczyzną - z Anglią, w czasach średniowiecza. Opisując przeszłość przedstawiał barwnie ówczesne obyczaje, przygodowej akcji towarzyszył doskonale odmalowany koloryt lokalny. Autor opisywał obyczaje rycerskie, turnieje, a nawet zbroje. Na dokładnie przedstawionym tle historycznym umieszczał dzieje kochanków, często przedstawicieli zwaśnionych rodów, prowadząc akcję do szczęśliwego na ogół zakończenia. Ważnym osiągnięciem Scotta było uzależnienie charakterów ludzkich od warunków historycznych,  w jakich żyli bohaterowie jego powieści. Do najbardziej znanych powieści Scotta należą: "Waverley", "Rob Roy", "Ivanhoe", "Narzeczona z Lammermooru".