Johann Goethe

Johann Goethe (1749-1832) to jeden z najwybitniejszych poetów niemieckich, autor wierszy lirycznych, ballad, poematów, dramatów i powieści, myśliciel, uczony i mąż stanu; twórca o wszechstronnych zainteresowaniach, łączący wyobraźnię poetycką z dociekliwością badacza. Dzieła jego są kwintesencją niemieckiej myśli humanistycznej. Do najbardziej znanych utworów należy powieść pt. "Cierpienia młodego Wertera" (romans sentymentalny) oraz dramat pt. "Faust", w którym przedstawione są dzieje nieprzeciętnego człowieka, poszukującego prawdy, szczęścia, celu i sensu życia.