GALL ANONIM

XI/XII w., zakonnik nie znany z imienia i narodowoœci; autor najdawniejszej kroniki polskiej w języku łacińskim (dzieje Polski do 1113).