DANTE ALIGHIERI

1265-1321, najwybitniejszy poeta włoski; brał udział w życiu politycznym Florencji; główne dzieło Boska Komedia (1307-21, wydanie polskie 1860) — uczony poemat, wielka synteza kultury średniowiecza, uznany za jedno z najwyższych osiągnięć poetyckich; pamiętnik Nowe życie (1292-94, wydanie polskie osobne 1902).