Tyrteusz

Tyrteusz pisał elegie, w których to umiłowanie ojczyzny i gotowość do walki o jej wolność są najistotniejszymi miernikami wartości człowieka. Od imienia poety wywodzi się termin poezji tyrtejskiej, czyli poezji patriotycznej.