Symonides

Wiersze Symonidesa uczą przyjmowania życia takim, jakie jest, odradzają nadmierną troskę o przyszłość, której nikt nie zna, a każdy dzień może przynieść zmiany na lepsze lub gorsze i zniweczyć wszelkie nasze osiągnięcia i zamierzenia.