Sofokles

Zasług± Sofoklesa jest wzmocnienie dramatyczno¶ci akcji i nasilenie konfliktów międzyludzkich. Wprowadza postacie kobiece. Zachowało się kilka tragedii Sofoklesa, znaczniejsze s± o Edypie i Antygonie.