Anakreont

Anakreont pisał wiersze o tematyce miłosnej i biesiadnej. Opiewają one radość życia, urok beztroskich zabaw, a bożka miłości - Erosa traktuje poeta jako dobrego kompana, którego towarzystwo się lubi, ale nie zawsze trzeba go traktować poważnie.